Spring naar content

Wandelingpunt 5

Samen maken we Merwede

Merwede is een samenwerking van vele partners: 7 eigenaren en 11 partijen.

Natuurlijk worden ook huidige gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden betrokken bij de ontwikkeling deze nieuwe stadswijk. Merwede wordt echt onderdeel van de stad. Waar je kunt wonen, werken en ontmoeten.

Door participatie krijgen we veel bruikbare ideeën en oplossingen. We blijven alle geïnteresseerden in Merwede dan ook continue informeren en uitnodigen voor diverse bijeenkomsten.

 

Heb je een vraag aan ons? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of stuur ons een mail.

Het bouwrijp maken van Merwede start in 2021. Streven start bouw eind 2022 / begin 2023 (afhankelijk van de procedure).

Het Rondje Merwede is 2,6 km en brengt je langs 11 locaties. Ontdek het dus allemaal. Veel plezier!