Spring naar content

Verhuizing busremise uit Merwede stap dichterbij

Leestijd: 1 minuut

Verhuizing busremise uit Merwede stap dichterbij

Leestijd: 1 minuut

Het was al even bekend, maar is inmiddels ook definitief. De busremise van vervoerder Qbuzz aan de Europalaan in Merwede verhuist naar de zuidelijker gelegen Griffioenlaan in Westraven. Dat werd recent bekend gemaakt door de provincie Utrecht, die 30 miljoen euro investeert in de nieuwe stalling.

Ontwikkelplannen in nieuwe fase

De nieuwe stalling is nodig omdat op de huidige locatie aan de Europalaan in Merwede plannen worden gemaakt voor de bouw van woningen. Al in 2015 werd duidelijk dat de aanwezigheid van de busremise en ook de verderop gelegen tippelzone vertragend werkten voor de herontwikkeling van Merwede tot aantrekkelijke nieuwe stadswijk. In een urgentiebrief aan de gemeenteraad lieten alle betrokken eigenaren, ontwikkelaars en ondernemers destijds weten niet verder te kunnen met de ontwikkelingen zolang de tippelzone en busremise in de wijk gesitueerd zijn. “De hindercirkel van de busremise ligt over een groot deel van het ontwikkelgebied en rondom de tippelzone mag geen woningbouw gerealiseerd worden,” stelden betrokken partijen destijds. “Deze functies horen niet thuis in een Utrechtse stadswijk in wording en hun aanwezigheid weerhoudt beleggers van investering.” Rond de tippelzone is in 2018 besloten dat deze per juli 2021 wordt opgeheven. Nu ook de busremise definitief vertrekt gaan de ontwikkelplannen voor dat stukje Merwede een nieuwe fase in.

Aanwezige energie benutten

Die nieuwe fase begon eigenlijk al in mei 2017 toen Mei architects and planners uit Rotterdam de selectie won voor herontwikkeling van het voormalige OPG-terrein én de busremise in Merwede. Mei is een internationaal opererend architectenbureau met brede expertise op het gebied van herbestemming, gebiedsontwikkeling en innovatieve nieuwbouw concepten. Het werk van Mei is veelvuldig gepubliceerd en bekroond. In Utrecht ontwierp Mei de prijswinnende woontoren De Verkenner aan de Churchilllaan op Kanaleneiland. Onder het motto ‘samen stad maken’ is Mei sinds medio 2017 in samenwerking met de eigenaar en alle betrokken partijen al aan de slag gegaan om ‘de aanwezige energie op dit terrein optimaal benutten in de plannen voor Healthy Urban Living’. Waar voor het OPG-terrein inmiddels verkennend onderzoek is opgestart voor de programmering op termijn en de mogelijkheden voor behoud van bestaande functies daar, zal ook over de toekomst van het aangrenzende terrein van de busremise te zijner tijd nog nieuws volgen. Vanzelfsprekend houden wij je hier ook over die ontwikkelingen graag op de hoogte en ook op www.utrecht.nl/merwedekanaalzone kun je erover lezen.

Toekomst remise

Qbuzz nam het vervoer vanuit Merwede in 2013 over van Connexxion en GVU. Het contract met de gemeente over de stalling aan de Europalaan loopt echter in 2019 af, dus er moest een goede strategische nieuwe locatie gevonden worden van waaruit het openbaar vervoer in en rondom de stad Utrecht goed kan worden bediend. De realisatie van de nieuwe bus stalling bij de P+R Westraven aan de Griffioenlaan in Utrecht is een stap dichterbij nu projectontwikkelaar Borghese afgelopen 3 april de bouwgrond heeft overgedragen aan de provincie Utrecht. Daarmee kan worden gestart met de voorbereiding van de bouw. De aanbesteding van het project loopt op dit moment en mei 2019 selecteert de provincie een aannemer om een definitief ontwerpplan op te stellen en te realiseren. Naar verwachting start de aannemer in het najaar van 2019 met de bouw van de nieuwe bus stalling, die dan in het najaar van 2020 in gebruik zal worden genomen. Daarmee verdwijnt de remise na lange tijd uit Merwede.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief dan houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!