Spring naar content

Succesvolle eerste editie van Merwede College Tour!

Leestijd: 1 minuut

Succesvolle eerste editie van Merwede College Tour!

Leestijd: 1 minuut

Een verhelderende toelichting op de plannen voor Merwede als nieuwe Utrechtse stadswijk, een interessante kennismaking met de vernieuwende woonconcepten van Sustainer Homes en als absoluut hoogtepunt een gedetailleerde inkijk van astronaut André Kuipers in de soms beklemmende ins en outs van een ruimtevlucht. Vanuit de ruimte zag hij de sporen die wij als mens achterlaten op aarde en die zijn verre van positief.

Om alvast kennis te maken met Merwede als nieuwe Utrechtse stadswijk in wording, vond bij Kanaal30 – de kort geleden geopende nieuwe creatieve hotspot in het gebied – afgelopen 9 mei de succesvolle eerste editie plaats van de Merwede College Tour. Tijdens deze bijeenkomsten staat telkens een belangrijk thema centraal, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en gezondheid. Thema’s die ook in de plannen voor Merwede centraal staan. Absoluut hoogtepunt tijdens deze eerste Merwede College Tour onder de ontspannen leiding van moderator Suzan Kuijsten, was de presentatie van astronaut André Kuipers.

Merwede: lef en bevlogenheid 
Eerste spreker deze middag is Marco Broekman. Met zijn stedenbouwkundig bureau biedt Broekman oplossingen voor duurzame ontwikkeling en transformatie van het stedelijk landschap en tekent hij momenteel (ook) aan het ontwerp van Merwede als nieuwe gemengde stadswijk. Daarbij is Merwede benoemd tot dé proeftuin van Utrecht in het kader van gezonde stedelijk leven, wat juist in de planfase veel creatief denkwerk, innovatie en uitproberen met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk mobiliteit, dat vernieuwende oplossingen vereist. Dat de stad nadrukkelijk kiest voor gezonde groei vindt Broekman een goed vertrekpunt, maar het is en blijft een complexe puzzel om alle ambities op dat gebied samen te brengen. Er is volgens hem veel lef nodig van bevlogen mensen om daarbij buiten de gebruikelijke kaders te denken en tegelijk voldoende ruimte vanuit de gemeente voor een dergelijk proces. Nadrukkelijk nodigt Broekman mensen en partijen uit om de ontwikkelingen te volgen of mee te doen en betrokken te raken bij de plannen.

Circulaire energie neutrale woningbouw

Gert van Vugt – co-founder & CEO bij Sustainer Homes en werkzaam vanuit Merwede – neemt de aanwezigen vervolgens mee in de wereld van circulaire energie neutrale woningbouw. Circa één derde van de mondiale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door gebouwen, stelt Van Vugt. Sinds de oprichting medio 2015 bouwt Sustainer Homes daarom woningen van hout, die geen enkele aansluiting nodig hebben op het riool, water-, gas-, of elektriciteitsnet en die toch alle comfort en faciliteiten van een normaal huis bieden. Je kunt er volledig off grid en dus onafhankelijk in leven. Inmiddels is het woningaanbod flink uitgebreid en participeert het bedrijf in heel wat aansprekende projecten, zoals onder andere Wilgenwold in Oosterwold. Het innovatieve, op LEGO gebaseerde prefab, modulaire bouwsysteem kan ook onder architectuur worden toegepast. Voor het opschalen van Sustainer Homes in de transitie naar een duurzame, betere bouwsector loopt momenteel een crowfundingsactie bij Symbid.

André Kuipers
Als klap op de vuurpijl is het tenslotte André Kuipers die op onnavolgbare wijze een gedetailleerde inkijk geeft in het leven van een astronaut en de soms beklemmende ins en outs van een ruimtevlucht. Waar ruimtevaart door menigeen als geldverslindende missie wordt gezien, maakt Kuipers al direct bij aanvang duidelijk welke inmiddels onmisbare toepassingen er uit zijn voortgekomen. Denk daarbij aan weer- en communicatiesatellieten, autonavigatiesystemen en aardobservatiesatellieten. Onder andere die aardobservatiesatellieten maken het mogelijk om vanuit de ruimte de soms desastreuze gevolgen van menselijk leven en handelen op de planeet te monitoren. Omvangrijke vervuiling, ontbossing en de klimaatverandering die daar uit voortkomt kunnen tot op detailniveau in kaart worden gebracht en dat dient vervolgens weer als basis voor nieuwe ontwikkelingen, ook op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Toepassing van meer groen in stedenbouw en een focus op gezonde verstedelijking is, ook volgens Kuipers, meer dan gewenst!

Een bijzonder geslaagde eerste editie van Merwede College Tour dus! Dat belooft wat voor de volgende editie in september. Daar kom je toch zeker ook wel naartoe? Check regelmatig merwede.nl voor nieuwsupdates of schrijf je daar in op onze nieuwsbrief. We zien je graag!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief dan houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!