Spring naar content

Monografie stedenbouw: Merwede

Leestijd: 1 minuut

Monografie stedenbouw: Merwede

Leestijd: 1 minuut

Erg interessant: de Architect presenteerde onlangs de monografie Stedenbouw over binnenstedelijk bouwen in hoge dichtheden.

En Merwede komt ook aan bod: “Merwede is een stadswijk in wording in het zuidwesten van Utrecht. In dit transformatiegebied waar drie jaar geleden eigenaren en ontwikkelaars nog los van elkaar werkten, wordt nu in gezamenlijkheid gewerkt aan een samenhangend stedenbouwkundig plan, in combinatie met een uitdagend mobiliteitsconcept.”

Ook de gemengde samenstelling wordt aangestipt: “Merwede krijgt een gemengde samenstelling, met bewoners die sterk stedelijk zijn georiënteerd. De plannenmakers rekenen met mensen die het fijn vinden midden in de stad te wonen met tal van voorzieningen en reuring om zich heen. Naast dynamische plekken worden in Merwede overigens ook luwe plekken gemaakt.”

Wil je graag meer weten? Je vindt de publicatie hier.