Spring naar content

Merwede LAB | Circulair bouwen en gebieden ontwikkelen

Leestijd: 1 minuut

Wat kunnen we leren van Floriade’s Natural Pavilion en de gebiedsontwikkelingen Almere Pampus en Floriade? Tijdens de kennissessie Circulair Bouwen in Floriade’s Natural Pavilion gaven experts hun visie op deze vraag. Naast het delen van kennis en ervaringen tijdens deze middag, hebben de experts elk een boodschap voor Merwede.

Ria van Dijk, senior urban planner en designer gemeente Almere en betrokken bij de gebiedsontwikkeling Floriade: ‘Laat je niet van de wijs brengen op het moment dat er iets vanwege de regels niet kan, of omdat een ontwikkelaar iets niet wil. Soms is het inhoudelijk uitdagend, maar als dat opgelost is het ook een kwestie van doen. Innoveren is niet bang zijn, volhouden en het gewoon anders proberen te doen.’ 

Paola Huijding, Projectdirecteur en senior stedenbouwkundige gemeente Almere en betrokken bij de gebiedsontwikkeling van Almere Pampus: ‘Laat elkaar niet los in het vinden van de beste oplossing voor het gebied als geheel. Vergeet niet dat iedere discipline hiervoor nodig is. Blijf nieuwsgierig naar wat een andere benadering zou kunnen betekenen. En neem niet vanzelfsprekend aan dat als het bijvoorbeeld gaat over klimaatadaptatie dat iemand van gezondheid hier niets kan bijdragen. Het is complex. Maar complexiteit is echt te organiseren. Omarm de complexiteit en probeer voor iedereen hierin ruimte te creëren. Een goede gebiedsontwikkeling vraagt tijd om de juiste koppeling tussen oplossingen te vinden.’


 

Atto Harsta, bouwinnovator en transitiestrateeg: ‘We staan met elkaar voor vier grote transitievraagstukken (grondstoffen, energie, landbouw én gezondheid) Deze kunnen we niet afzonderlijk van elkaar bekijken. Zoek naar integrale oplossingen voor de lange termijn en; ‘durf te blijven denken in de geest van de ambitie en de opgave die je met elkaar hebt’. Focus niet alleen op de gemaakte afspraken aan de voorkant van het traject, deze zijn in het licht van de transitie vaak al achterhaald en ingehaald door de technologie en de maatschappelijke en sociale uitdagingen waar we vandaag voor staan.’    

Xander de Bruine, programma manager Floriade: ‘Leg de lat hoog! Voor Floriade’s Natural Pavilion vroegen we het onmogelijke als het gaat om versnelling en vernieuwing. Binnen zes maanden stond er een gebouw van drie verdiepingen dat voldoet aan allerlei duurzaamheidseisen, materialisatie eisen en innovatie eisen. En kijk naar innovatie vanuit diverse perspectieven. Dat begint al bij de uitvraag. Maar gaat ook over het nadenken over de aanpak van zo’n innovatieve uitvraag en de lat hoog laten liggen. Je hebt partners nodig die op een andere manier naar de bouw kijken en naar het gebruik van materialen.’

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het Merwede LAB? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.