Spring naar content

Merwede living lab voor mobiliteit

Leestijd: 1 minuut

Merwede living lab voor mobiliteit

Leestijd: 1 minuut

Je privéauto niet meer voor de deur parkeren, maar daarvoor in de plaats iets heel bijzonders terugkrijgen: een autovrije wijk met een zeer hoogwaardige leefomgeving, mobiliteitshubs van waaruit reizigers hun mobiliteitsdiensten kunnen afnemen en een slim en gebruiksvriendelijk digitaal systeem waarmee ze alle vormen van deelmobiliteit kunnen plannen, boeken en betalen. Mobiliteit á la Merwede…

Nieuwe vormen
Merwede wordt een aantrekkelijk, duurzaam en hoogstedelijk gebied voor wonen, werken en ontspannen. Daar wil je dus wonen! Er liggen hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit. In het schetsontwerp, oktober 2017 opgesteld in opdracht van de zes particuliere grondeigenaren en de gemeente Utrecht (ook grondeigenaar) valt daarover het nodige te lezen. Ook het mobiliteitssysteem (zie vanaf pagina 47) achter het ontwerp voor Merwede is cruciaal voor de stedenbouwkundige kwaliteit. Er is veel aandacht voor hoogwaardige parkeeroplossingen en nieuwe vormen van mobiliteit. De focus ligt daarbij op voetgangers en fietsers en op het gedachtegoed achter het concept ‘Mobility as a Service’ (MaaS). Dit laatste uit zich in de bouw van mobiliteitshubs en een verschuiving van autobezit naar het gebruik van talloze mobiliteitsdiensten, zoals openbaar vervoer, deel of leaseauto’s of het delen van fietsen en andere (nieuwe) mobiliteitsvormen.

Mobiliteitshubs
Om de verblijfskwaliteit in Merwede te stimuleren is lopen er erg belangrijk. De complete openbare ruimte is één grote voetgangerszone waar ook gefietst mag worden (shared space). Aan de Europalaan komen de mobiliteitshubs: bemenste servicepunten voor allerlei mobiliteitsdiensten. Denk aan ophaalpunten voor elektrische fietsen en bakfietsen, een servicedesk voor abonnementhouders, reparatiediensten en pakketdiensten, parkeerplaatsen voor tientallen deelauto’s, taxistandplaatsen en wellicht op termijn ook zelfrijdende auto’s. Op de Europalaan worden de bestaande busstroken opgewaardeerd tot een vrij liggende busbaan die op termijn geschikt is voor een nieuwe tramverbinding. De twee haltes liggen bij de belangrijkste entrees tot de wijk, hebben een eigentijdse vormgeving en voorzien reizigers van de meest actuele reisinformatie. De buslijnen over de Beneluxlaan (zuidelijk) en Wilhelminalaan (noordelijk) krijgen haltes ter hoogte van de wijk.

MaaS
Via één platform alle mogelijke vormen van vervoer kiezen, plannen, boeken én betalen. Mobility as a Service (MaaS), ontstaan in Finland, is een steeds vaker voorkomend begrip in de internationale mobiliteitsmarkt. Letterlijk vertaald betekent het: mobiliteit aanbieden als een service. Tegenwoordig zijn er talloze aanbieders van mobiliteitsdiensten. Denk aan het OV, Uber, OV-fiets, je eigen leaseauto of de deelauto-concepten die je steeds vaker tegenkomt. Maar hoe kun je als reiziger al die vervoersmogelijkheden nou eenvoudig inzetten? Het MaaS-concept is daarmee een soort marktplaats voor mobiliteit en stelt gebruikers in staat eenvoudig de beste vervoersoplossing te kiezen voor hun reis. Of dit nu met een taxi, openbaar vervoer, een huurauto of deelfiets is. Van zakelijke ritten, een weekendje weg, tot je dagelijkse woon-werkverkeer. MaaS zorgt voor de slimste totaaloplossing voor elke reis en is daardoor enorm klantvriendelijk.

Nader onderzoek
Merwede gaat dus fungeren als een grensverleggende living lab voor innovatieve mobiliteit met healthy urban living en zero-emission als vertrekpunt. Inmiddels is door Goudappel Coffeng en adviesbureau Rebel een eerste onderzoek afgerond naar de mogelijkheden rond mobiliteit in Merwede. In het eindrapport ‘Mobiliteitsconcept voor Merwede’ (april 2018) worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Het geschetste eindbeeld is een innovatief, kwalitatief hoogwaardig en duurzaam mobiliteitsconcept voor Merwede waarbij de gebruiker centraal staat. De hierboven beschreven invulling (mobiliteitshubs, MaaS) staan in het rapport uitgebreider toegelicht. De komende periode werken de projectontwikkelaars en de gemeente er aan om een aantal zaken te regelen om het concept zo goed mogelijk te laten werken. Daarna kan er een besluit kan worden genomen over realisatie. Uiteraard houden we je (ook) daarover hier op de hoogte.