Spring naar content

Merwedelab van start voor de nieuwe stadswijk Merwede

Leestijd: 1 minuut

Merwedelab van start voor de nieuwe stadswijk Merwede

Leestijd: 1 minuut

Onlangs is het Merwedelab gestart met als doel om toepasbare innovaties te zoeken, pilots op te zetten en kennis te delen. Om hiermee de ambitieuze en duurzame doelstellingen van de nieuwe stadswijk Merwede te versterken. Het Merwedelab is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaars van Merwede.

 

Het Merwedelab richt zich op duurzame energie, circulair bouwen, social design en gezond stedelijk leven in de ontwikkeling van Merwede. Het lab brengt impactvolle, praktisch toepasbare, duurzame innovaties en interventies in het planproces van Merwede en kijkt daarbij naar het gebouw, de buitenruimte én het gebied. Zo worden er innovatieparades en kennissessies gepland met marktpartijen, de ontwerpers en de projectontwikkelaars over onder andere gevelinnovaties, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Daarmee sluit het Merwedelab naadloos aan bij de ambitie van de stad Utrecht: ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’.

 

Serieuze ambities

Mirjam Schmull, programmamanager Merwedelab: “Dat we het lab starten is bijzonder voor zo’n omvangrijke gebiedsontwikkeling. Hiermee tonen de projectontwikkelaars en de gemeente Utrecht dat ze de duurzame ambities voor Merwede heel serieus nemen. Door steeds samen met de gemeente en ontwikkelaars invulling te geven aan de vier thema’s creëren we samen nieuwe, schaalbare en duurzame standaarden. Zo bouwen we aan een groen, duurzaam en innovatief Merwede voor bewoners en bezoekers.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief dan houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!