Spring naar content

MaatschapWij wil inspireren en verbinden

Leestijd: 1 minuut

MaatschapWij wil inspireren en verbinden

Leestijd: 1 minuut

De betekeniseconomie groeit en bloeit al geruime tijd flink, ook in Nederland. Er zijn steeds meer missiegedreven ondernemers die met hun business een sociaal of ecologisch probleem aanpakken. Aan de Kanaalweg in Merwede werkt MaatschapWij aan het creëren van een inspiratieplatform voor een socialer en duurzamer Nederland. Joost Marsman licht toe wat dat concreet betekent.

Verbinden en stimuleren
Het inspiratieplatform MaatschapWij, opgericht in 2014, is sinds enkele jaren ook actief vanuit Merwede. De initiatiefnemers hebben zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren hun steentje bij te dragen door iets te gaan doen. Sociale en duurzame toppers en initiatieven wordt een podium geboden waarop zij hun verhalen kunnen delen en samenwerking wordt gestimuleerd en waar mogelijk ook gefaciliteerd. Zo wil men maatschappijvernieuwing versnellen door verbinding te stimuleren. ‘Het begint met wij’, is daarbij de slogan en Maatschapwij.nu profileert zich als ‘kennis- en inspiratieplatform voor dwarsdenkers en friskijkers, vol smeerolie voor vastgeroeste systemen en ideeën’. Een hele mond vol, maar wat betekent dat concreet? We spreken Joost Marsman, sinds 2016 verbonden aan MaatschapWij en verantwoordelijk voor de strategie en eindredactie.

“MaatschapWij is een gemeenschap, waaronder sportbonden, maatschappelijke organisaties en een aantal ondernemingen, die als aanjagers fungeren voor de beoogde maatschappelijke vernieuwingen in Nederland.”

Inspiratieplatform
“MaatschapWij is een a-politieke, onafhankelijke beweging, geïnitieerd vanuit De Publieke Zaak. Dat is een vereniging die een platform biedt gericht op maatschappij vernieuwing vanuit de overtuiging dat de samenleving veel beter kan functioneren en dat ook de overheid zich daar op aan moet passen. De inzet is een hechte en initiatiefrijke samenleving waarin respect, flexibiliteit, individuele verantwoordelijkheid, openheid en oog voor de menselijke maat een belangrijke rol spelen. De Publieke zaak heeft het initiatief genomen om onder de naam MaatschapWij een gemeenschap te vormen, waaronder sportbonden, maatschappelijke organisaties en een aantal ondernemingen, die als aanjagers fungeren voor de beoogde maatschappelijke vernieuwingen in Nederland. MaatschapWij onderneemt zelf geen initiatieven, maar helpt op 3 manieren: door te inspireren, te faciliteren en te verbinden.”

Projecten
Het &-teken van MaatschapWij staat voor meer Wij in de maatschappij. Minder mensen langs de zijlijn, meer mankracht in het veld. Samen op zoek gaan naar betere manieren, bouwen aan een nieuwe maatschappij. Daartoe lopen er samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partners. Zo werd eerder het project ‘De Tafel van 7’ gestart als poging een community op te zetten die jonge wereldverbeteraars samenbrengt en verbindt. Joost: “En momenteel zijn we samen met de Social Impact Factory Utrecht (SIF) bezig met het opzetten van de mobiele mini-bioscoop waarmee we langs bedrijven door het hele land willen reizen om op locatie onze inspirerende verhalen te vertellen en filmpjes te laten zien. En het aantal verhalen loopt snel op, zoals je op ons platform kunt zien. Wie zich abonneert op de nieuwsbrief krijgt al die verhalen zo in zijn of haar mailbox. Mooier kan het niet!

“Al met al hopen wij met MaatschapWij een bijdrage te kunnen leveren aan de omslag in denken die nodig is om Nederland echt socialer en duurzamer te maken!”

Duizendpoot
Samen met zijn directe collega’s doet Joost er alles aan om de MaatschapWij community verder succesvol uit te bouwen. “Misschien vallen er ook in Merwede nog wel inspirerende verhalen te vinden voor ons platform. Als je ziet hoeveel bijzondere ondernemers hier actief zijn. Al met al hopen wij met MaatschapWij een bijdrage te kunnen leveren aan de omslag in denken die nodig is om Nederland echt socialer en duurzamer te maken!” Een pittige, maar broodnodige klus lijkt ook ons. Daarnaast werkt Joost, ook vanuit Merwede, met het bedrijf Soul Kitchen (brands are stories) aan het neerzetten en laden van merken voor maatschappelijk gedreven non-profit organisaties. En alsof dat nog niet genoeg is blijkt hij naast content manager en communicatiestrateeg met een achtergrond in journalistiek en reclame tevens zanger, songwriter, artiest en ex-frontman van IOS (IsOokSChitterend) met een solo album (‘waar liefde begint’) op zijn naam. “Druk, druk, druk”, besluit Joost, “maar wel allemaal met toffe dingen!”

MaatschapWij | Kanaalweg 22b – 3526KM Utrecht | contact@maatschapwij.nu