Spring naar content

Kees Diepeveen: Op zoek naar verbinding in de Merwedekanaalzone

Leestijd: 1 minuut

Kees Diepeveen: Op zoek naar verbinding in de Merwedekanaalzone

Leestijd: 1 minuut

Als wethouder Merwedekanaalzone is Kees Diepeveen enthousiast over de plannen voor Merwede. Die plannen zijn ambitieus op het gebied van duurzaamheid met vernieuwde toepassingen van innovatieve mobiliteitsoplossingen, klimaatadaptie, hergebruik en energiewinning. De wethouder heeft daarbij oog voor zorgen en wensen van omwonenden en zet in op verbinding met de omgeving.

Contouren van een nieuwe stad
“Een nieuwe stad bouw je niet van vandaag op morgen en een binnenstad als bouwput is beslist geen pretje. Utrecht moet zich door heel wat ongemak heen bijten. Maar als je door je oogharen naar alle nieuwe projecten kijkt, zie je nu toch voorzichtig de contouren van een nieuwe stad. Een stad die oud en nieuw op een unieke manier in zich verenigt tot een spannende mix.” Aan het woord is wethouder Kees Diepeveen, verantwoordelijk voor de portefeuilles wonen, grondzaken, openbare ruimte, markten en havens, Wijk Overvecht én Merwedekanaalzone. In een uitgebreid interview in de eenmalige uitgave INUtrecht van VGVisie gaat hij in op de ontwikkelingen van ‘zijn’ stad. Vanuit zijn kantoor op de 20ste verdieping van het Utrechtse Stadskantoor overziet Diepeveen een groot deel van de bouwput waar hij naar verwijst in het artikel in INUtrecht. En…eerlijk is eerlijk, her en der zijn de contouren van een nieuwe stad inderdaad al goed zichtbaar. Waar dat concreet nog niet het geval is, is in de Merwedekanaalzone.

“De Merwedekanaalzone fungeert als een living lab voor nieuwe technologieën.”

Merwede
“De Merwedekanaalzone, van oudsher een industriegebied aan de rand van de stad, vormde lange tijd een soort schil om Utrecht, een barrière zo je wilt”, stelt Diepeveen. “Dat het gebied vrij komt voor herontwikkeling biedt ons echt een unieke gelegenheid om daar wat moois van te maken.” In Merwede als deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone komt een nieuwe wijk van 24 hectare met minimaal 6.000 woningen als verbinding tussen de binnenstad en West. Ontwikkelaars staan hier voor de uitdaging om een stadsdeel te creëren met een hoge dichtheid, waar bewoners met plezier wonen, werken en recreëren. Diepeveen: “Onze inzet is het realiseren van gemengde en gemêleerde buurten met betaalbare woningen voor iedereen. De principes van gezonde verstedelijking zijn daarbij leidend en dat leidt weer tot innovatieve plannen en concepten rond belangrijke thema’s als energie, gezondheid, circulair bouwen en klimaatadaptatie. De Merwedekanaalzone fungeert als een living lab voor nieuwe technologieën.”

Duurzame ambities
“De ambities zijn groot, maar passen bij Utrecht”, volgens Diepeveen. “Je moet het zien als een nieuwe richting in onze stedelijke ontwikkeling, met veel ‘zachte’ openbare ruimte, dus geen stenig gebied. Groen vormt daarbij vanzelfsprekend een wezenlijk onderdeel van de plannen. Zo krijgt Park Transwijk een impuls en komt er een Merwedepark langs het water. Het is een serieus onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling en het is dan ook essentieel dat we kwalitatief groen maken. We willen tenslotte graag dat zowel bewoners en omwonenden als bezoekers het groen echt gaan gebruiken om te wandelen, fietsen of joggen. Daarbij is de verbinding met de omliggende wijken natuurlijk belangrijk en we onderzoeken daarom hoe de ontwikkelingen (ook) kunnen bijdragen aan verbeteringen in die wijken, bijvoorbeeld meer groen. Uiteindelijk gaat het erom dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van de ontwikkelingen in Merwede en de Merwedekanaalzone.”

Wijk van de toekomst
Tijdens een buurtgesprek afgelopen september met zo’n 200 buurtbewoners uit Rivierenwijk bleek dat zij zich zorgen maken over de speculatie met grond, aanleg van fiets- en wandelbruggen over het Merwedekanaal, de toenemende (verkeers)drukte en het effect daarvan op de leefbaarheid, de te verwachten hoogbouw en de aantasting van groenvoorzieningen in Rivierenwijk. “Allemaal begrijpelijke zorgen”, stelt Diepeveen, “die we uiteraard meewegen in de verdere ontwikkeling van de plannen. Met de inbreng van bewoners en omwonenden kunnen de plannen alleen maar beter worden. Naar verwachting komt de gemeente begin volgend jaar met een Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan en de Omgevingsvisie deel 2, waarbij ook formele inspraak mogelijk is.”

“Ik ben enthousiast over de ontwikkeling van Merwede. Het wordt een prachtwijk, een wijk van de toekomst!”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief dan houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!