Spring naar content

Inzoomen op Public Spaces bij Merwede College Tour

Leestijd: 1 minuut

Inzoomen op Public Spaces bij Merwede College Tour

Leestijd: 1 minuut

Na de succesvolle eerste editie van de Merwede College Tour in mei vond afgelopen 27 september de tweede editie plaats, dit keer bij De Stadstuin. Net als in mei, toen het thema duurzaamheid centraal stond met gastspreker André Kuipers, stond ook nu weer een onderwerp centraal dat belangrijk is bij de ontwikkelingen in Merwede. Er werd ingezoomd op het belang van openbare ruimtes (public spaces) met Adriaan Geuze en Martin Knuijt.

De ‘Utrechtse Mensch’
Tijdens deze editie van Merwede College Tour deelde Geuze zijn visie op het belang van openbare ruimtes aan de hand van zijn projecten en ideeën. Vertrekpunt daarbij waren de ‘wenselijke plaatjes’ die bestaan over de toekomstige ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone. Die plaatjes gaan uit van wat hij noemt een perfecte onschuld. Voorjaar, veel bloemen, water, groen en allemaal ontspannen mensen. Is dat realiteit, vroeg Geuze zich af? Volgens hem kun je de stad in de ogen van Utrechters nooit zo goed ontwikkelen als de ‘Utrechtse Mensch’ die dat zelf zou doen door middel van allerlei kleinschalige, veelal groene initiatieven die overal in de stad zichtbaar zijn.

Narratief
Geuze zoomde ter vergelijking in op de herontwikkeling van de West Corridor in Eindhoven, het voormalige Philips-terrein, waarbij Geuze en zijn bureau al geruime tijd betrokken zijn. Onder andere het bekende StrijpS is één van ‘zijn’ projecten daar. Bij de herontwikkeling bleek volgens Geuze het narratief, het verhalende aspect, dikwijls belangrijker dan heersende stedenbouwkundige principes. Stedelijke ontwikkeling gaat namelijk voor een groot deel over sociaal-culturele en sociaaleconomische aspecten, om het herkennen en begrijpen van bestaande verbanden en het maken van steden die mensen blijvend waarderen. Ook in de vastgoedwereld en de stedenbouw moet de discussie volgens Geuze breed gehouden worden en niet worden beperkt tot een debat over alleen techniek. Werelden maken die aansluiten bij de beleving van mensen. Vinden zij het mooi, kunnen ze zich ermee identificeren, kan het de tand des tijds doorstaan? Enige bescheidenheid is als stedenbouwer of planner op z’n plaats, concludeert Geuze, zeker omdat het grotendeels draait om ‘knoeien’ in de bestaande realiteit. Iets wat niet gemakkelijk is en zeker ook niet altijd lukt.

Merwede leefbaar houden
Om het verhaal te koppelen aan Merwede was het landschapsarchitect Martin Knuijt van OKRA die toelichting gaf op zijn visie op en werk in Merwede . Hoe wordt deze nieuwe stadswijk levendige en aantrekkelijk gemaakt? Vertrekpunt was een uitstapje naar het project Re-think Athens, waar OKRA met innovatieve ideeën over de klimaatregeling, vermindering van verkeersstromen en programmering van het publieke domein de herontwikkeling van het stadscentrum een stap vooruit bracht. Net als in Athene ligt ook in Merwede de focus op klimaat-adaptief en circulariteit en het (be)leefbaar maken van de wijk. Onder andere door veel ruimte voor groen en voor voetgangers en fietsers. Zo wordt er gedacht aan naast het al bestaande Park Transwijk ook het nieuw te realiseren Merwedekanaalpark als groene verankering voor de gehele Merwedekanaalzone met de nabije omgeving. In de plannen zal de Europalaan worden omgevormd tot een stadsavenue met voldoende ruimte voor verkeer, maar je moet er ook makkelijk kunnen oversteken naar Park Transwijk, dat aan die kant nieuwe, uitnodigende entrees krijgt.

Nog een flinke uitdaging
Het plan is om dwars door de wijk van zuid naar noord de zogenaamde corridor als aantrekkelijke route voor voetgangers en fietsers zal gaan lopen, met een groene uitstraling aansluitend op de rest van de wijk en voldoende mogelijkheden voor de opvang van regenwater. Op de kruispunten met de belangrijke oost-westverbindingen wordt gedacht aan bijzondere functies, evenementen en plekken. Aan de oostzijde van de wijk zijn er plannen voor een groene autovrije woonstraten en aan de westzijde vier groene straten zijn gedeeltelijk toegankelijk voor auto’s – hier bevinden zich de entrees tot de parkeergarages. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheden van urban farming en over circulaire systemen als wadi’s, het rioolsysteem en de optie tot een recyclinginstallatie voor afval. Alles is nog slechts een ‘doorkijkje’ op dit moment en ook een flinke uitdaging. Een uitgebreid artikel over de visie van Knuijt op de ontwikkelingen in Merwede valt overigens hier terug te lezen.

“Alles is nog slechts een ‘doorkijkje’ op dit moment en ook een flinke uitdaging.”

Merwede College Tour
Al met al wederom een geslaagde Merwede College Tour, die werd afgesloten met een drankje in Bar Stadstuin, waar op dat moment de maandelijkse Jazztuin plaatsvond. In de zoektocht naar nieuw stedelijk leven organiseert Unchain the Tigers de Merwede College Tour met telkens een spraakmakende gast en telkens een bijzonder thema. Het event wordt gehouden in opdracht van de samenwerkende eigenaren van Merwede, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone. De samenwerkende eigenaren zijn: AM/Synchroon, Ramphastos, Jansen-De Jong, BPD, VVE-Merwede/Lingotto, G&S/Boelens de Gruyter/Round Hill Capital en de gemeente Utrecht (als zevende grondeigenaar). Hou vooral onze agenda in de gaten voor de volgende editie of andere spraakmakende events in Merwede.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief dan houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!