Spring naar content

Het schetsontwerp voor stadswijk Merwede is klaar!

Leestijd: 1 minuut

Het schetsontwerp voor stadswijk Merwede is klaar!

Leestijd: 1 minuut

Voor de realisatie van Merwede ligt geen kant-en-klaar plan op tafel. Merwede is immers geen statische wijk, maar een gebied vol met innovatieve en duurzame ideeën omtrent gebouwen, functies en gebruikers. Het plan dat nu voorligt, heeft de status van schetsontwerp en is een tussentijds resultaat. Het plan is mede gebaseerd op de stadsgesprekken die het eerste half jaar van 2017 zijn gevoerd met de eigenaren, huidige bewoners, werkgevers en omwonenden.

Proeftuin
Het schetsontwerp beoogt om van Merwede een creërende en inspirerende stadswijk te maken. Daarom zet het schetsontwerp in op een fijnmazig en autovrij stratenpatroon, op een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en op het in de gebouwplinten huisvesten van voorzieningen, bedrijvigheid, creativiteit en winkels. Parkeren vindt alleen plaats aan de rand van de wijk, in garages, waardoor auto’s in deze wijk uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve vervoerswijzen, zoals hoogwaardig openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs, kansrijker. Met de aanleg van bruggen over het kanaal, de directe verbinding met Park Transwijk en de aanleg van nieuwe fiets- en wandelroutes opent het nu nog introverte gebied zich naar de stad.

Hoe nu verder?
Het plan dat nu voorligt, heeft de status van schetsontwerp en is een tussentijds resultaat. Het eigenarencollectief werkt de komende maanden samen met belanghebbenden het schetsontwerp verder uit tot een voorlopig ontwerp. Ook komt er een klankbordgroep voor direct belanghebbenden, zoals bedrijven, bewoners en de gebruikers van het kanaal.

Het Schetsontwerp Stedenbouwkundig plan is hier te bekijken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief dan houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!