Spring naar content

Gericht onderzoek naar behoud gebouwen en huurders OPG-terrein

Leestijd: 1 minuut

Gericht onderzoek naar behoud gebouwen en huurders OPG-terrein

Leestijd: 1 minuut

Vijf gebouwen op het voormalige terrein van de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel (OPG) blijven wellicht behouden bij de ontwikkeling van Merwede naar toekomstige nieuwe stadswijk. De gemeente Utrecht onderzoekt daarvoor momenteel de mogelijkheden en kijkt tevens of sommige van de huidige tijdelijke huurders in het gebied kunnen blijven. Niel Glas van de gemeente Utrecht licht toe.

Naar een gezonde en levendige stadswijk
Nadat de gemeente Utrecht in 2004 het voormalige OPG-terrein aankocht met het oog op de toekomstige ontwikkeling van Merwede als nieuwe stadswijk, werden de gebouwen op het terrein de afgelopen jaren tijdelijk verhuurd. “Ondanks dat tijdelijke karakter dragen sommige huurders inmiddels in belangrijke mate bij aan de levendigheid en bekendheid van het gebied”, stelt Niel Glas, senior projectmanager bij de gemeente Utrecht. “Wij zien daarom graag dat deze bedrijven een, eventueel nieuwe, plek in Merwede krijgen. Met alle huurders hebben we daarover de afgelopen tijd gesproken en de komende tijd praten we gericht verder met Vechtclub XLAlchemistBoulderhal SterkSkateparkCircus Diedomi-didBlue Linked en de Stadsbrug. Ook De Stadstuin en Kanaal30 – hoewel geen huurders van de gemeente – worden betrokken. Al deze initiatieven kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de gezonde en levendige stadswijk die we met dit gebied voor ogen hebben.”

Inzet op blijvende rol in het gebied
Het OPG-terrein heeft de potentie om zich in de toekomst verder door te ontwikkelen als bruisende plek waar wonen, ondernemen, ontmoeten, beleving, gezondheid, sportiviteit en inspiratie centraal staan. Onder andere Vechtclub XL ziet daarin een prominente rol voor zichzelf weggelegd. Het huurcontract loopt, net als voor alle huurders, tot 2020. Zowel de initiatiefnemers als alle onderhuurders in het pand – inmiddels vind je er zo’n 120 creatieve bedrijven, restaurant De Klub en Brewpub De Kromme Haring – hebben eerder al kenbaar gemaakt graag een blijvende rol in het gebied te willen spelen. Vechtclub XL wil de huidige locatie graag blijvend exploiteren, er publieke functies voor de toekomstige wijk Merwede waarborgen en zich nadrukkelijk ook blijven inzetten voor het behoud van creatief en innovatief talent voor de stad..

Gericht onderzoek naar mogelijkheden
Glas: “Niet alleen deze ondernemers passen in veel opzichten goed bij de plannen voor Merwede, ook een aantal van de huidige gebouwen zou kunnen bijdragen aan de ‘identiteit en het karakter’ van de nieuwe stadswijk. Zowel in het rapport ‘Toekomst gebouwen en huurders OPG-terrein’ als in de begeleidende raadsbrief lees je daarover: “Bijzondere gebouwen zorgen voor bijzondere functies, die een bijdrage leveren aan de levendigheid, gelaagdheid en verrassing in de wijk. De stoere en creatieve uitstraling van de gebouwen past goed bij de gewenste identiteit van de toekomstige, stedelijke woonomgeving.” We gaan daarom nu gericht onderzoeken of het mogelijk is om vijf gebouwen te behouden en in te passen in de plannen voor Merwede, waarbij zowel naar renovatiekosten als kansen voor nieuwbouw wordt gekeken. Met huurders die passen en mee willen in de ontwikkeling wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor definitieve inpassing in het gebied en hoe zij hun activiteiten ook tijdens de ontwikkeling kunnen voortzetten.

Verhuizing overige tijdelijke huurders
“De uitdagingen ten aanzien van de brandveiligheid, versleten daken, verouderde installaties, aanwezigheid van asbest, de lage huurniveaus, het voorkomen van staatsteun, de fasering en de bouw van Merwede maken het inpassen van een aantal gebouwen en huurders tot een complexe opgave”, licht Glas het onderzoek toe. “De komende periode zal per huurder meer duidelijkheid geboden kunnen worden.” Huurders die volgens de gemeente minder of niet passend zijn ontvingen recent een brief waarmee per eind 2019 de huur wordt opgezegd. Het gaat daarbij om U-stal (het fietsdepot), Qbuzz, Connexxion, Lyreco, Fietspunt, PQrent en een bruiklener (kermisexploitant). De datum van opzegging was bij deze huurders al bekend toen ze op het OPG-terrein gingen huren. “Uiteraard wordt met hen nog wel gesproken over hun toekomst, mogelijk op een andere plek in de stad”, besluit Glas.

Op social media werd door de betreffende bedrijven dan ook voorzichtig positief gereageerd op het recente nieuws vanuit de gemeente. Deze interessante ontwikkelingen gaan we de komende tijd hier op merwede.nl vanzelfsprekend volgen, onder andere door een bezoek aan de relevante bedrijven. Hou onze website en nieuwsbrief dus in de gaten.

Tekst header: De vijf gebouwen die mogelijk behouden blijven: Bedrijfsgebouwen A en hoofdkantoor K, bulkhallen B, montagehal E (onderzocht wordt behoud en renovatie) en depot M (onderzocht wordt behoud en transformatie)

Meld je aan voor onze nieuwsbrief dan houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!