Spring naar content

Een volwaardige stadswijk voor iedereen

Leestijd: 1 minuut

Een volwaardige stadswijk voor iedereen

Leestijd: 1 minuut

Merwede wordt een aantrekkelijk, duurzaam en hoogstedelijk gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren. Zowel in de koop- als huursector (sociale huur en vrije huur) is het woningaanbod divers. Naast allerlei soorten appartementen – variërend in omvang, prijsklasse en indeling – worden eengezins(stads)woningen gebouwd. Ook komen er ‘nieuwe’ woonvormen, zoals lofts en wooncollectieven.

In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Eén van de keuzes is om Merwede te laten functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijke leven. Daarom is in het ontwerp voor Merwede nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk. Het stedenbouwkundig ontwerp houdt rekening met bestaande functies en bijzondere karakteristieken. Vechtclub XL, De Stadstuin en andere (tijdelijke) functies en activiteiten zorgen voor creativiteit, levendigheid en ontmoetingen. Onderzocht wordt of en hoe deze functies voor de wijk behouden kunnen blijven.

Proeftuin of niet, boven alles zal Merwede een levendige en aantrekkelijke stadswijk voor iedereen zijn. Om dit te bereiken is een gevarieerde bevolkingsopbouw belangrijk. Dit vraagt binnen het appartementenaanbod om uiteenlopende woningtypen in verschillende prijsklassen. Zo onderzoeken we onder welke voorwaarden een gezin in een appartement uit de voeten kan. In de collectieve binnentuinen, maar ook in buitenruimtes kan iedereen elkaar ontmoeten: gezinnen, ouderen, alleenstaanden, autochtonen en bewoners met een migratieachtergrond, hoog- en laagopgeleid.

De besluitvorming en bestemmingsplanprocedure moeten nog plaatsvinden. De verwachting is dat de eerste paal eind 2020 wordt gerealiseerd. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een woning in Merwede. Je kunt je wel aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.