Spring naar content

De Stadstuin: Succesvol ondernemerschap vanuit Merwede

Leestijd: 1 minuut

De Stadstuin: Succesvol ondernemerschap vanuit Merwede

Leestijd: 1 minuut

Aan de Europalaan 20 is De Stadstuin sinds maart 2015 succesvol als flexibel kantoorconcept voor starters en bedrijven, maar ook als project- en eventruimte. Voor ieder type ondernemer biedt De Stadstuin mogelijkheden. Initiatiefnemer Edo Wiersema kreeg destijds de kans om het al lange tijd leegstaande kantoorgebouw in Merwede voor enkele jaren te beheren en heeft van daaruit een succesvol concept ontwikkeld met inmiddels 3 locaties in Utrecht.

Europalaan 20
In het voormalige UWV-kantoorgebouw aan de Europalaan 20 in Merwede startten Edo Wiersema en zijn toenmalige compagnon Bas van Engeland in 2015 De Stadstuin. Een en ander vanuit de overtuiging dat veel van de leegstaande (kantoor)ruimte in Nederland voldoende potentie heeft om er een succesvol verhuurconcept in te starten. Edo: “Met ons concept geven wij door actief beheer een pand levendigheid, energie én een sociaal maatschappelijk karakter. Hier werd ons destijds de mogelijkheid geboden om met De Stadstuin in te zetten op zelfstandige werkplekken, grotere ruimtes, ateliers, horeca en opslagruimte. Wij willen met name een werklocatie zijn waarbij ontmoetingen met anderen centraal staan, bieden betaalbare ruimte en organiseren daarnaast allerlei evenementen om huurders onderling met elkaar te verbinden.” Edo en Bas hebben daarmee laten zien dat iedereen iets kan opsteken van elkaar en dat een open en transparante werkruimte ontmoeting en verbinding versterkt.

“Met ons concept geven wij door actief beheer een pand levendigheid, energie én een sociaal maatschappelijk karakter.”

Flexibel concept
Het concept van De Stadstuin paste prima binnen de fase van ontwikkelingen in Merwede, die nog steeds overwegend in de planfase zitten. Met het aantrekken, stimuleren en faciliteren van tijdelijke functies als nieuw perspectief voor het aanjagen van de gebiedstransformatie wordt Merwede nu al min of meer op de kaart gezet. Ook het verderop gelegen Vechtclub XL is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast voorzien deze initiatieven in een behoefte binnen de snel groeiende creatieve industrie in Utrecht. Daar staan nieuwe werkvormen en innovatiekracht vaak centraal, maar is het vinden van een geschikte (werk)locatie dikwijls lastig. Met het creëren en beheren van dergelijke locaties en het bouwen van communities kunnen ook deze bedrijven voor de stad behouden blijven. Het kantoorconcept van De Stadstuin is dan ook zeer flexibel, kent lage huren en een hoge mate van betrokkenheid. Het is een bottom up concept waarbij de huidige eigenaar (Jansen de Jong projectontwikkeling, tevens gebruiker) het pand tijdelijk ter beschikking stelt, relatief weinig investeert en flexibiliteit behoudt. Het biedt ieder die ruimte zoekt een vrije keuze in oppervlakte. Daarnaast moet een sociaal hart met uitdagende horeca onverwachte ontmoetingen stimuleren en ook externen (niet-huurders) naar de locatie trekken.

Groter groeien
Inmiddels werkt Edo samen met zijn broers Aart en Harmen – Bas stapte uit vanwege een verhuizing naar Groningen – aan de doorvertaling van het succes in Merwede met de uitbreiding van het concept aan de Europa aan 500, in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone. Edo: “Een levendige en inspirerende locatie op een robuust betonnen kantorencomplex. Je vind er naast creatieve ondernemers en start-ups bijvoorbeeld ook een advocatenkantoren en consultants. Ook betrokken we inmiddels het prachtig monumentale gebouw Kromme Nieuwe Gracht 3 in het hart van Utrecht, waar voorheen Schoevers zat. Kleinschalig, uniek, midden in de stad met al haar voorzieningen en met uitzicht op de Dom of de gracht. Zonder horeca weliswaar, maar met ook hier activiteiten en events om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Op elke locatie kijken we in nauwe samenwerking met grond- en/of gebouweneigenaren nadrukkelijk naar plannen en mogelijkheden.”

Merwede
Inmiddels zijn volgens Edo de omstandigheden in steden en gebieden als Merwede snel aan het veranderen. “De economie trekt aan, de kantorenleegstand loopt terug en vanwege de enorme aantrekkingskracht van steden ligt er bij bouwplannen veel nadruk op wonen. Er is daardoor minder ruimte voor experiment en dat zet initiatieven als die van De Stadstuin onder druk en maakt het voor de creatieve industrie en startende ondernemers lastiger zich (in de stad) te vestigen. Het is zonde als daar geen ruimte meer voor is of blijft. Zelf kijken we momenteel of het mogelijk is ons concept elders in de stad vaste vorm te geven. Onze huidige locaties zijn tijdelijk, de een wat langer dan de ander, maar ons concept is bewezen succesvol en verdient een serieus vervolg. Graag in Utrecht natuurlijk, maar het kan wat ons betreft ook elders in het land. Voor de kans die wij hier hebben gekregen zijn wij vanzelfsprekend enorm dankbaar en we zijn trots op wat we samen hebben neergezet. We gaan sowieso door, dus blijf ons gerust volgen!”

De Stadstuin | Europalaan 20 – Utrecht (en andere locaties) | info@destadstuin.nl