Spring naar content

Breng jij Merwede in beweging?

Leestijd: 1 minuut

Breng jij Merwede in beweging?

Leestijd: 1 minuut

Het Ondernemersfonds Merwede, Transwijk en omgeving wil de komende jaren ondernemers en werknemers (met als subdoelgroep de bewoners) in en in de buurt van ons gebied, stimuleren om meer te bewegen en zo bijdragen aan een gezond lichaam en positieve geest. Op den duur willen we dat de mogelijkheid tot bewegen, denk aan ren- en fietsroutes, obstakels en elementen die aanzetten tot bewegen en/of competitie, een vaste plek krijgen in de wijken. 

Hiervoor zoeken we een bevlogen organisatie of ondernemer met een groot sporthart die het pad hiervoor wil effenen, mensen kan activeren en haar of zijn kennis en expertise over hoe je sport kunt implementeren, wil toepassen in Merwede. 

 

Waarom? 

Bewegen is belangrijk voor lichaam en geest. Het brengt mensen samen en draagt bij aan de gezondheid. Steeds meer bedrijven stimuleren hun werknemers daarom om te sporten en ook bij de gemeente Utrecht is beweging en de gezondheid van de Utrechter een speerpunt. 

Het OF Merwede vindt het daarom belangrijk dat beweging niet alleen gestimuleerd wordt in de wijk, maar ook een structurele vorm krijgt in de wijk. 

In het verleden heeft het fonds onder meer de Merwede Run gefinancierd, maar we willen meer impact. We willen dat sport een langdurig karakter krijgt en we ook kunnen investeren in sport waar mensen niet eenmalig op afkomen maar voor een langere periode aan meedoen.

Stedelijk sporten zoals klimmen, trailrunning, fietsen en allerlei vormen van bewegen in de openbare ruimte zijn al in grote opkomst en dat zal toenemen. Gezond Stedelijk Leven is een belangrijk thema voor de gemeente Utrecht en daarmee ook voor Merwede, dit project biedt kansen om te experimenteren met mogelijke toepassingen die passen in de ontwikkeling van de wijk. 

 

Wat wij willen

Sport verbindt, sport draagt bij aan een gezond lichaam en sport zorgt voor een opgewekte en opgeruimde geest. Zeker als je de hele dag aan het werk bent geweest, kan er niets fijner zijn dan een uurtje alleen of met andere mensen jezelf verliezen in een sportmoment. 

Daarom willen wij in 2021 beginnen met een programma en campagne om de ondernemers, werknemers en inwoners in de wijken Merwede en Transwijk -al dan niet gezamenlijk- in beweging te brengen. En niet eenmalig, maar over een langere periode, met als doel gedragsverandering teweeg te brengen en sport een vaste plek in de wijk te geven. 

Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren voor, tijdens of na het werk te sporten, door deel te nemen aan het sportaanbod in de wijk, door te gaan hardlopen, wandelen of fietsen op daarvoor aangegeven routes en rondes, door (sport)initiatieven naar de wijken te trekken (denk aan sportgroepjes die bootcampen, tai-chi, yoga in het park) en, op de langere termijn, de buitenruimte daarop in te richten met kleine attributen op de routes die tijdens een wandeling extra beweging uitlokken. 

Omdat de wijk de komende jaren op de schop zal gaan is het belangrijk dat de uitkomst verplaatsbaar of flexibel inzetbaar is. Mochten er bijvoorbeeld speeltoestellen gemaakt worden dan willen we dat deze ook in de nieuwe wijk een plek krijgt, of dat er een plek in een andere wijk gerealiseerd wordt.

Het moet aantrekkelijk zijn voor jongeren uit de omgeving om verbinding te creëren en ze meer te laten bewegen. Urban sports heeft daarvoor een aantrekkelijk en uitdagend karakter. Denk aan BMX, skate, hardlopen/trail run, klimmen, calisthenics.

Om mensen aan te zetten en te blijven motiveren zijn verschillende oplossingen te bedenken en ook 

digitale hulpmiddelen zoals apps kunnen hier een rol in spelen. Onze vraag is: hoe krijgen we Merwede en Transwijk in beweging voor een langere duur? 

Dit traject zou idealiter bestaan uit een evenementperiode waarin mensen worden uitgedaagd om bepaalde doelen te halen bijvoorbeeld door een persoonlijke challenge of uitdaging die je met een groep aangaat, met aansluitend een campagne gericht op een langdurige bereidheid om deel te nemen, ter promotie van sporten in de wijk. 

 

Doelen

 • Ondernemers en werknemers meer te laten bewegen op lange termijn
 • Meerwaarde creëren voor de sportorganisaties in het gebied

Subdoelen:

 • Het opbouwen van een community op het gebied van bewegen.
 • Meer diversiteit creëren in beweegmogelijkheden (bijv. yoga, freerunning, calisthenics, hardlopen, boksen, wielrennen, ademhaling, tai chi etc.) 
 • Naamsbekendheid van ons gebied voor inwoners Utrecht als startlocatie voor je rondje hardlopen, fietsen, trainen ook na/voor je werk.
 • Het concept sluit aan bij de ontwikkelingen bij de visie op gezond stedelijk leven. 

 

Doelgroepen

 • Voornaamste doelgroep: Ondernemers en werknemers uit de wijk.
 • Bijkomstige doelgroep: Bewoners uit de wijken. 

 

Wij zoeken een Beweegcoördinator

Wij zoeken een bevlogen persoon (of een team) die de uitdaging aan wil gaan om mensen te enthousiasmeren te gaan bewegen. Zij of hij begrijpt als geen ander het belang van onze doelstelling, heeft creatieve en haalbare ideeën voor de aanpak en uitvoering en gaat daarvoor graag met andere partijen het gesprek aan om een sterk netwerk op te zetten en sportaanbieders in en buiten de wijk te enthousiasmeren zich aan te sluiten. We zoeken iemand die kan organiseren, initiëren en coördineren en graag de mouwen opstroopt om zaken geregeld te krijgen. Iemand die zelfstandig te werk gaat en deze uitdaging als een eigen project ziet, met ons als opdrachtgever. 

 

Wat verwachten we van de beweegcoördinator?

 • Je doet onderzoek naar wat er al gebeurt op het gebied van stedelijk sporten in de wijk en zoekt cases om van te leren;
 • je doet onderzoek naar de behoefte van de doelgroepen;
 • je zoekt aansluiting bij bestaande beweeg/gezondheid projecten; 
 • je ontwikkelt een visie met een plan van aanpak;
 • je bouwt een netwerk op van sportorganisaties, onder werknemers in Merwede, van partners op gebied van bewegen;
 • je bedenkt mogelijkheden om in de openbare ruimte (park Transwijk, wegen, water) en de sportvelden/zalen meer beweging te stimuleren;
 • in samenwerking met Gebiedsregisseur en met ondersteuning andere bronnen realiseer je financiering of schaalvergroting;
 • het plan tot uitvoer brengen met hulp van de juiste partners, clubs en organisaties.

 

Het Ondernemersfonds Merwede

Ondernemersfonds Merwede stelt financiering beschikbaar voor gezamenlijke initiatieven. We verbinden lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties. 

We willen onze wijk een ontwikkeltuin laten zijn met een prettig vestigingsklimaat waar nieuwe verbindingen gecreëerd worden om kennis te delen, ontmoetingen te stimuleren, samen creatieve grenzen te verleggen en elkaar te inspireren.

Thema’s waar we aan werken zijn: duurzaamheid, kunst en cultuur, veiligheid, onderwijs en kennisdeling, en gezond stedelijk leven. 

We behandelen de aanvragen binnen trekkingsgebied 9B. Het trekkingsgebied bestaat uit Transwijk Noord (met de MFA Nieuw Welgelegen en sportpark Omni Zwaluwen Utrecht 1911), Park Transwijk, Merwede en de Merwedekanaalzône deelgebied 4. 

Meer informatie en onze visie staan op onze website: www.ondernemersfondsmerwede.nl 

Wat bieden we?

Financiering:

Ondernemersfonds Merwede, Transwijk en co heeft voor de komende 2 jaar een bedrag van € 30.000,- gereserveerd voor het bovenstaande project. Hieruit moeten de uren voor jou en de project- en campagnekosten betaald worden. We verwachten echter dat er meer financieringsmogelijkheden zijn bij Gemeente en fondsen om dit bedrag te vergroten. Om deze fondsen aan te spreken moeten we samen kijken wat een strategie wordt. Plannen en ideeën hierover worden gewaardeerd in de sollicitatieprocedure. 

Partnerschap:

Er is een nauwe samenwerking met de school X11 (https://www.x11.nu/) de afdeling LO- (Lichamelijke Opvoeding). Zij zien mooie kansen om met studenten samen te werken aan onze plannen. Zij zouden objecten in de wijk kunnen realiseren en bijdragen bij de organisatie van evenementen en programma. Binnen het Ondernemersfonds Merwede is er veel kennis en een netwerk opgebouwd in het gebied, daardoor zijn er veel organisaties en partners die we kunnen koppelen aan dit project.

 

Doorlooptijd & besluitvorming

We zien de pitches graag voor 29 januari verschijnen. De keuze zal worden gemaakt door een jury die bestaat uit Ondernemersfonds Merwede (bestaande uit vertegenwoordigers uit verschillende sectoren uit het gebied), Ondernemersfonds Utrecht, Gemeente Utrecht, externe expert op het gebied van bewegen en buurtverbinding. De uitslag van de jury zal voor 12 februari zijn. 

 

De pitch

Voel je je aangesproken en gaan je handen jeuken van deze uitdaging? Film dan een pitch (zie hieronder de punten die daarin terugkomen) waarin je ook toelicht waarom jij of jullie de ideale uitvoerders zijn.

Probeer je ideeën en/of aanzet tot plannen op niet meer dan 2 A4-tjes te beschrijven. Begroting en planning kunnen worden meegestuurd als bijlage.

In de filmpitch komt naar voren: 

 • Wie ben je en wat maakt jou de ideale beweegcoördinator?
 • Wat is het uitgangspunt voor je concept?
 • Verwachte planning & resultaat. 

In het geschreven plan komt naar voren: 

 • Wat is het uitgangspunt voor je concept?
 • Hoe pak je het onderzoek aan naar de primaire en secundaire doelgroep? 
 • Hoe ga je het concept ontwikkelen? 
 • Wat is jouw idee voor een campagne om af te trappen? 
 • Hoe ga je daarna de plannen uitvoeren? 
 • Hoe zie je de continuïteit van dit project; wat is daarvoor nodig en welke partijen moeten daar een rol in spelen? 
 • Hoe denk je dit project verder te kunnen financieren na uitgave van het startbedrag? 
 • Indicatie van planning, begroting & resultaat. 

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Marjolein van Alfen; marjolein@ondernemersfondsmerwede.nl 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief dan houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!