Spring naar content

Blue Linked: Marine life op 2 hoog in Merwede

Leestijd: 1 minuut

Blue Linked: Marine life op 2 hoog in Merwede

Leestijd: 1 minuut

Verstopt op de bovenverdieping van het imposante gebouw van het gemeentelijke Fietsendepot aan de Kanaalweg 50 bevindt zich het kweekcentrum van Blue Linked. Onderzoek- en adviesbureau Blue Linked richt zich met uiteenlopende projecten op het mariene milieu. Denk aan herstel van het koraalrif, het kweken van zeevis én bescherming van met uitsterven bedreigde vissoorten. Een gesprek met initiatiefnemer en directeur Michaël Laterveer over het belang van zijn werk.

Bijdragen aan een gezond zeemilieu
Met een groeiende wereldbevolking neemt de druk op het zeemilieu toe. Overbevissing, vernietiging van koraalriffen, klimaatverandering en vervuiling zijn voorbeelden van serieuze bedreigingen voor de gezondheid van de oceanen. Daarmee brengen we tevens onze eigen gezondheid in gevaar, want ons leven is onlosmakelijk met de zee verbonden. Blue Linked vindt dat er vernieuwende en praktische oplossingen moeten komen voor een gezonde verhouding tussen mensen en het mariene milieu. “Dat is onze plicht naar toekomstige generaties”, stelt directeur Michaël Laterveer. “Blue Linked wil bijdragen aan een gezond zeemilieu en dat doen we met bijzondere projecten binnen verrassende samenwerkingsverbanden en door theorie met praktijk te laten samengaan. Wij hopen dat ons werk leidt tot bewustwording van het belang van een duurzaam gebruik van de oceanen en het zeeleven.”

Er moeten vernieuwende en praktische oplossingen komen voor een gezonde verhouding tussen mensen en het mariene milieu. Dat is onze plicht naar toekomstige generaties.

Utrechtse roggen kiezen ruime sop
Vanuit die missie ontwikkelde Blue Linked eerder een laboratorium voor het kweken van koralen met behulp van seksuele voortplantingstechnieken. Laterveer licht toe: ”Een afgerond project inmiddels, maar als mogelijke methode voor het herstel van koraalrif zeer veelbelovend én de opstellingen in ons lab bieden veel mogelijkheden voor verder wetenschappelijk onderzoek. Daar wordt inmiddels regelmatig gebruik van gemaakt, maar momenteel zijn we voornamelijk druk aan het werk voor het project ‘Haaien en roggen terug in de Noordzee’ op initiatief van onder meer het Wereld Natuurfonds en Stichting De Noordzee en met projectpartners Sportvisserij Nederland en Dutch Shark Society. Daarin onderzoeken we of het mogelijk is om de populaties haaien en roggen te herstellen met gekweekte vis. En de tekenen zijn gunstig. Uit ons kweekcentrum afkomstige stekelroggen zijn in 2017 in oktober in de Oosterschelde uitgezet. Tijdens een gewenningsperiode in Yerseke konden ze vooraf wennen aan een normaal nacht- en dagritme en de natuurlijke stroming en werd gekeken of het ze lukte zelf hun voedsel te verzamelen.”

Businessmodel
Vrijlating van de vijf stekelroggen in de Oosterschelde was een belangrijke eerste stap. Daarna volgden grotere aantallen gekweekte vis, allemaal voorzien van een plastic tag. Beroeps- en sportvissers die hen vangen, kunnen de tags aflezen en doorgeven waar ze de vis gevangen hebben. Zo zijn de ‘proefvissen’ ook na hun vrijlating te volgen. Laterveer: “Ons huidige businessmodel bestaat naast het kweken van zeevis voor zowel onderzoek als consumptie tevens uit projecten rond natuurbehoud zoals het terugbrengen van haaien en roggen in de Noordzee én het faciliteren, begeleiden en/of uitvoeren van onderzoeksprogramma’s in ons lab. Daar komt nog bij dat we doorlopend stageplaatsen bieden voor uiteenlopende studierichtingen.” De dag van ons gesprek ontvangt Laterveer ook studenten van de Utrechtse studenten organisatie Advident die na een ‘challenge’ avond nu in een gezamenlijk project met Blue Linked op zoek gaan naar oplossingen om het verhaal van Blue Linked succesvol te vertellen en voor het opzetten van crowdfunding.

Continuatie in Merwede of elders
Vanaf juli 2019 gaat het project ‘Haaien en roggen terug in de Noordzee’ een nieuwe periode in van naar verwachting drie jaar. Blue Linked is daarbij weer betrokken, maar de vraag is nog of dat nog vanuit Merwede zal zijn. Laterveer: “Gesprekken met de gemeente daarover lopen nog. Lange tijd hebben we hier tegen lage kosten dankbaar gebruik kunnen maken van de prima geschikte koelruimtes in de voormalige opslaghal van de OPG, maar het huurcontract loopt tot 2020 en wij oriënteren ons vanzelfsprekend ook al op een eventuele locatie elders. Een vaste locatie heeft daarbij de voorkeur, maar vanwege diverse vragen rond samenwerking onderzoeken we momenteel ook de mogelijkheden voor mobiele energie neutrale containers die je overal zou kunnen neerzetten om vissen te kweken voor zowel consumptie als voor natuurbehoud. Op zich zitten we hier prima”, besluit Laterveer, “we zijn dus héél benieuwd naar wat het onderzoek door de gemeente oplevert.”

Blue Linked | Kanaalweg 50 – 3526KM Utrecht | www.bluelinked.nl | m.laterveer@bluelinked.nl

Fotograaf: Peter Verhoog