Spring naar content

Veelgestelde vragen

We krijgen regelmatig dezelfde soort vragen over Merwede. Daarom hebben we de veelgestelde vragen overzichtelijk op een rij gezet, met daarbij onze antwoorden.

Hoeveel woningen komen er in Merwede?
In de nieuwe stadswijk komen in totaal 6.000 nieuwe woningen. Naast de al bestaande 1.250 woningen in gebouwen Max en Lux et Pax. De bouw van woningen is verdeeld in 2 fases. In fase 1 komen er ongeveer 4.250 woningen. In fase 2 ongeveer 1.750 woningen. Beide fases met dezelfde woningmix met in totaal:

  • 1.800 sociale huurwoningen
  • Minimaal 900 middenhuur woningen, en circa 600 betaalbare koopwoningen tot het maximale bedrag voor de nationale hypotheekgarantie (NHG)
  • 2.700 vrije sector huur- en koopwoningen

Worden er ook (sociale) huurwoningen gerealiseerd?
Er komen in Merwede in totaal 1.800 sociale huurwoningen, minimaal 900 middenhuur woningen en een groot aantal vrije sector huurwoningen.

Wat is de planning voor deze nieuwe stadswijk?
Het bouwen van Merwede moet nog beginnen. Alle partijen werken hard aan de plannen en voorbereidingen voor de bouw van de eerste bouwblokken. Denk aan het weghalen van bestaande gebouwen, de aanvragen van de benodigde vergunningen en het kiezen van aannemers. Helaas duurt de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan langer dan verwacht. Wij verwachten in 2024 een uitspraak. Daarna kunnen we starten met de bouw van Merwede. De komende periode vindt archeologisch onderzoek plaats. We leggen op een aantal plekken riolering aan.

Wanneer gaan de woningen in verkoop?
De gebiedsontwikkeling van Merwede is verdeeld in 18 bouwblokken. Elk bouwblok wordt ontwikkeld door een projectontwikkelaar. Zodra er woningaanbod beschikbaar is dan vind je dat op de pagina Woningaanbod. Hier kun je doorklikken naar de specifieke projectwebsite voor meer informatie of om je in te schrijven als belangstellende.

Wanneer gaan de woningen in verhuur?
De gebiedsontwikkeling van Merwede is verdeeld in 18 bouwblokken. Elk bouwblok wordt ontwikkeld door een projectontwikkelaar. Zodra er woningaanbod beschikbaar is dan vind je dat op de pagina Woningaanbod. Hier kun je doorklikken naar de specifieke projectwebsite voor meer informatie of om je in te schrijven als belangstellende.

Waar kan ik mij inschrijven voor een woningproject?
Zodra er woningaanbod, koop of huur, beschikbaar is dan vind je dat op de pagina Woningaanbod. Hier kun je doorklikken naar de specifieke projectwebsite voor meer informatie of om je in te schrijven als belangstellende. Inschrijven voor een woning kan niet via deze Merwede-website.

Waar kan ik mij aanmelden voor een bedrijfsruimte in Merwede?
Zoals in een echte stadswijk is er ook in Merwede volop ruimte om te ondernemen; winkels, horeca, kantoren, praktijkruimtes etc. De exacte locaties en mogelijkheden zijn momenteel nog niet concreet. Wel kun je je als geïnteresseerde ondernemer, met je specifieke wensen, aanmelden via info@merwede.nl. Een van de projectontwikkelaars neemt dan contact met je op als er in het betreffende bouwblok mogelijkheden zijn.

Welke voorzieningen komen er in de wijk?
In Merwede is er plek voor veel verschillende voorzieningen, zoals horeca, kinderopvang, sporthal, supermarkt, bouwmarkt, twee basisscholen, een middelbare school, werkruimtes, gezondheidscentrum, ouderencentrum en een wijkcultuurhuis. Gebouw M (het voormalige fietsdepot) wordt een bruisende plek met een markthal, horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt. Er zijn wijkpleinen met diverse activiteiten. Op andere plekken is er juist rust. Zoals bij de verschillende groene buurtpleinen tussen de bebouwing. Daarnaast komen er in deze nieuwe stadswijk veel plekken om te spelen en ontmoeten.

Komt er ook openbaar vervoer in de wijk?
Aan de Europalaan komen er haltes voor hoogwaardig openbaar vervoer op een eigen, vrije busbaan. Hierdoor zijn er snelle verbindingen mogelijk naar Utrecht Centraal, de binnenstad, via Westraven met Lunetten/Koningsweg en Utrecht Science Park, Papendorp en de P+R-locaties aan de Ring.

Waar kan ik straks mijn auto parkeren?
Merwede wordt autovrij. Dit betekent dat je je auto parkeert in de parkeergarages aan de rand van de wijk. Wel geldt hier een lage parkeernorm, waardoor er geen parkeerplek is voor iedereen. Daarom stimuleren we het gebruik van de fiets, openbaar vervoer en deelmobilteit. Er komen 21.500 fietsparkeerplekken in de gebouwen.

Wat is een mobiliteitshub?
De mobiliteitshub in Merwede bestaat uit twee mobiliteitswinkels met servicebalie, pakketbezorgdiensten, en fietsreparatie en -verhuur. De mobiliteitswinkels komen op centrale plekken binnen Merwede, vlakbij loop-, fiets- en openbaarvervoervoorzieningen en bijvoorbeeld bij een supermarkt. Bewoners kunnen hier gebruikmaken van mobiliteitsdiensten, zoals fietsen, e-bakfietsen, hogesnelheidsfietsen, e-scooters, e-auto’s, light electric vehicles, e-bestelbusjes, recreatieve auto’s, openbaar vervoer en taxi’s.

Hoe duurzaam wordt Merwede precies?
‘Gezond en duurzaam’ is een belangrijk thema binnen Merwede. We creëren hier een zo gezond mogelijke leefomgeving voor iedereen. Alle nieuwbouw in Merwede is aardgasvrij. In Merwede komt een groot ondergronds warmte-koude-opslagsysteem (WKO) om de wijk te verwarmen en te koelen. Dit systeem staat in de top 3 van grootste WKO’s in Nederland. We realiseren bijna energieneutrale gebouwen. 50% van de daken wordt voorzien van zonnepanelen en 50% van de daken wordt groen en krijgt een waterberging. Het Merwedelab, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaars, heeft bovendien als doel om toepasbare innovaties te vinden om de ambitieuze, duurzame doelstellingen van Merwede waar mogelijk te verbeteren.

Wat is de Merwedebiotoop?
Het groen in Merwede vormt een stedelijke biotoop met planten en dieren; van de openbare ruimte en de binnenterreinen tot de daken van de gebouwen. Het wordt ook onderdeel van de ecologie in de stad. Merwede wordt groen, tenzij de ruimte voor een ander doel noodzakelijk is. Het gevolg is dat meer dan de helft van de openbare ruimte groen zal zijn. Dwars door Merwede komt er ook een waterverbinding van het Merwedekanaal naar Park Transwijk. De publiek toegankelijke binnenterreinen zijn minimaal voor de helft groen en de helft van het dakoppervlak op de lage daken bestaat uit volwaardig natuurdak. De andere helft komt op de hogere daken rondom de zonnepanelen en bestaat uit laagblijvend groen, zoals kruiden. Deze enorme groene ruimte in Merwede wordt optimaal benut voor ecologie. Met specifiek leefruimte voor vleermuizen, gierzwaluwen, zangvogels, egels, vlinders en de bittervoorn. Bovendien beperkt het vele groen hittestress, zorgt het voor wateropvang en geluiddemping, en een groene beleving van Merwede, en prettig gebruik van de ruimte.

Welke partijen ontwikkelen Merwede?
De ontwikkeling van de nieuwe stadswijk is een samenwerking van de projectontwikkelaars AM, Boelens de Gruyter, BPD, Greystar, G&S Vastgoed, Janssen de Jong Projectontwikkeling, Lingotto, Round Hill Capital, Synchroon, 3T Vastgoed, en de gemeente Utrecht.

Is er overlast te verwachten van de bouw?
Waarschijnlijk wel. We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te reduceren, maar dat neemt niet weg dat er toch enige hinder zal ontstaan. Als je hinder ondervindt tijdens de bouw, kun je rechtstreeks contact opnemen met de aannemer die aan het bouwen is.

Hoe rijdt het bouwverkeer naar de locatie?
Dat is afhankelijk van in welke fase er gebouwd wordt. Deze informatie komt beschikbaar na het verkrijgen van de omgevingsvergunning van de gemeente Utrecht.