Wat is de huidige stand van zaken?

//Wat is de huidige stand van zaken?

Wat is de huidige stand van zaken?

Het schetsontwerp is klaar! De volgende stap is het voorlopig ontwerp voor het stedenbouwkundig plan. Het voorlopig ontwerp wordt in de zomer van 2018 opgeleverd.

Heel 2018: Bewonersbijeenkomsten over het stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan openbare ruimte
Eind 2018: Besluitvorming stedenbouwkundig plan in gemeenteraad
2019: Bestemmingsplanprocedure
Begin 2020: Bouwrijp maken 1e fase
Eind 2020: Start bouw
2021: Wonen in Merwede!

2020-03-31T07:32:53+00:00