Het schetsontwerp is klaar! De volgende stap is het voorlopig ontwerp voor het stedenbouwkundig plan. Het voorlopig ontwerp wordt in de zomer van 2018 opgeleverd.

Heel 2018: Bewonersbijeenkomsten over het stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan openbare ruimte
Eind 2018: Besluitvorming stedenbouwkundig plan in gemeenteraad
2019: Bestemmingsplanprocedure
Begin 2020: Bouwrijp maken 1e fase
Eind 2020: Start bouw
2021: Wonen in Merwede!