3D ingezet voor ontwikkeling Merwede

//3D ingezet voor ontwikkeling Merwede

3D ingezet voor ontwikkeling Merwede

Ook bij stedelijke ontwikkeling neemt het gebruik van informatietechnologie en data de laatste jaren snel toe. Met de inzet van big data, sensortechnologie, ‘the internet of things’ en nieuwe computertechnieken kunnen stedenbouwkundige plannen steeds beter worden uitgewerkt. In Utrecht wordt al volop met data gewerkt om de leefkwaliteit te vergroten, onder andere in Merwede.

Het 3D-platform wordt tijdens (stads)gesprekken met omwonenden ingezet. Meer informatie? info@merwede.nl

2019-01-31T17:15:42+00:00 januari 16th, 2019|Categories: Toekomst|0 Comments

Leave A Comment