Spring naar content

Social design

Ontwerpen van de randvoorwaarden waarop een veerkrachtige, gelukkige, betrokken gemeenschap gebouwd kan worden. Social design richt zich op de gemeenschap en het collectief.

De gemeenschap omarmt de waarden van Merwede, is betrokken en toont blijvend eigenaarschap voor het gebied.

Zo doen we dat:

  • Binnen Merwede in de binnen- en buitenruimte plekken voor (geplande en ongeplande) ontmoeting ontwerpen;
  • Voortborduren op het DNA van het gebied, de kernwaarden van Merwede te versterken, door actieve initiatiefvolle samenwerkingen aan te gaan (binnen en buiten Merwede);
  • Een proces doorlopen met potentiële toekomstige bewoners en gebruikers, waarbij we hun wensen/dromen/behoeften proberen scherp en concreet te krijgen en vertalen in concrete interventies en activiteiten in het gebied;
  • Door placemaking. 

Hiermee wordt het proces van community vorming gefaciliteerd, dit zorgt voor samenhang en verbondenheid onder bewoners, bezoekers en gebruikers met en binnen Merwede en omliggende gebieden. Hiermee wordt het zaadje geplant voor de ‘Merwede community’ die kan uitgroeien tot een club waar men samen bouwt aan een duurzame, leefbare en bovenal geliefde wijk.

Resultaten

  • Kennissessie Social Design: toepassing van de interactieladder. In samenwerking met Placemakers – resultaten gebundeld in een naslagwerk Toepassing interactieladder
  • Deelname Utrecht sustainability Challenge in samenwerking met UU, ROC, HU; 
  • Onderzoek naar ontwerp van fietsenstallingen voor sociale interactie in samenwerking met de ANA Architecten, de omgevingspsycholoog, G&S en Boelens de Gruyter – resultaten gebundeld in een naslagwerk Ontmoeten in de fietsenstalling;
  • Onderzoek bevordering social design hoogbouw in samenwerking met Jonge Honden – resultaten gebundeld in een naslagwerk Sociale cohesie in hoogbouw
  • Overeenstemming binnen het eigenarencollectief voor financiering van een gebiedsbrede community app in samenwerking met Area of People. 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het Merwede LAB? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.