Spring naar content

Gezond stedelijk leven

Gezond stedelijk leven richt zich op het welzijn en de gezondheid van het individu en de randvoorwaarden die bepalend zijn om gezond te kunnen leven nu en in de toekomst. 

Positieve Gezondheid is in Merwede het uitgangspunt.

Een gezond stedelijk leven kenmerkt zich door fysiek en mentaal gezonde mensen die leven in en onderdeel én afhankelijk zijn van een (toekomstbestendig) ecosysteem in evenwicht. Locatie, voedsel en zuurstof, biodiversiteit, sociale interacties en leefstijlkeuzes zijn bepalend voor de mate van gezondheid.

Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving kijkt het Merwede LAB naar een breed scala aan parameters rond milieu, klimaatadaptatie, fysieke inrichting en stimulering van gedrag. Zoals het  actief stimuleren van de gezonde optie door dit als de eenvoudigste optie aan te bieden zoals we onder andere voor fietsen en wandelen doen. 

Resultaten

  • Ecologisch inrichtingsplan Merwede, vertaald in concrete maatregelen & kennisdeling in samenwerking met Tauw – resultaten gebundeld in een naslagwerk Uitwerking Merwedebiotoop;
  • Overeenstemming herplaatsing verplantbare bomen en hoogwaardige inzet van vrijkomend hout in Merwede;
  • Doorontwikkeling klimaatadaptatie met de gemeente Utrecht;
  • Onderzoek toxische materialen in samenwerking met EPEA – resultaten gebundeld in een naslagwerk Onderzoek optimalisatie PV;
  • Onderzoek naar optimalisatie kansen Positieve Gezondheid in samenwerking met Louis Bolk Instituut.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het Merwede LAB? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.