Spring naar content

Duurzame energie

Energie uit natuurlijke bronnen: zon, (wind), bodem en water. Merwede draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot om zo de opwarming van de aarde te beperken.

Wij streven naar een gebied dat zelfvoorzienend is in haar energiebehoefte.

Lokale energiebronnen

De warmte/koude behoefte komt voor 100% uit duurzame bronnen en de gebouwgebonden energiebehoefte wordt voor 75% op de locatie opgewekt, waarbij we streven naar 100%.

Daarnaast streven we naar het lokaal opwekken van gebouwgebonden energie (BENG 3), voor minimaal 75% van de gebouwen, en houden we de energie zo slim mogelijk binnen het gebied.

Merwede onderstreept het principe van Trias Energetica:

  1. Bouwkundig optimaliseren;

  2. Installatietechnisch optimaliseren;

  3. Het benodigde restant duurzaam opwekken (zoveel mogelijk op locatie)

Niet enkel de prestatie van de gebouwen is van belang als het op energie aankomt. Merwede ziet ook mogelijkheden om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een duurzame bouwketen en bijbehorend bouwproces.

Resultaten

  • Onderzoek voor PV optimalisatie in samenwerking met Merosch – resultaten gebundeld in een naslagwerk Optimalisatie PV;
  • Notitie Slim & Collectief energie uit PV panelen;
  • Integraal afwegingskader voor een zorgvuldige afweging tussen de verschillende duurzame, ruimtelijke, sociale en programmatische ambities in relatie tot de energie-eisen;
  • Excursie energieneutrale flat in samenwerking met Inside Out;
  • Bepaling rekenmethodiek BENG 3 voor utiliteitsbouw;
  • CO2-rekenmethode & tool: een methode om duurzaamheidseisen voor circulair bouwen en energie integraal af te wegen om impact en toepasbaarheid te maximaliseren.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het Merwede LAB? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.