Over Merwede

Utrecht krijgt er een nieuwe stadswijk bij: Merwede, gelegen tussen Park Transwijk en het Merwedekanaal. De komende jaren worden hier 6000 woningen gebouwd. Het wordt een aantrekkelijk, duurzaam en groen gebied om te wonen, werken en recreëren. Door de focus op nieuw stedelijk leven is er in het ontwerp nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Het wordt een echte wijk van de toekomst.

Het eigenarencollectief

 Het plan voor de nieuwe stadswijk Merwede is tot stand gekomen in samenwerking tussen zeven grondeigenaren.

Verenigd in het eigenarencollectief Merwede gaan: Gemeente Utrecht, BPD, Janssen de Jong, Greystar, AM, Synchroon, Boelens de Gruyter, G&S, Roundhill Capital, Lingotto en 3T Vastgoed de komende jaren invulling geven aan de ontwikkeling van dit voormalige industrieterrein naar een levendige en nieuwe stadswijk.