Merwede LAB Gevelinnovatieparade 21 januari 2022


 

Merwede LAB

 

Het Merwede LAB is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaars van de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede. Het LAB heeft als doel om toepasbare innovaties te vinden om de ambitieuze, duurzame doelstellingen van Merwede waar mogelijk te verbeteren. Hiervoor richt het LAB zich op vier belangrijke thema’s:
 
Duurzame energie
Energie uit natuurlijke bronnen; zon, bodem en water.
 
Circulair bouwen
Ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen en buitenruimte zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.
 
Social design
Sociale structuur van een veerkrachtige en gelukkige community; de placemaking, gemeenschapsopbouw, en het welzijn van de bewoners en gebruikers
 
Gezond stedelijk leven
In aanvulling op het welzijn van het individu gaat het hierbij ook om de gezondheid van het individu in een toekomstbestendig gebied; rijk aan schone lucht, water, flora en fauna.
Het Merwede LAB levert praktisch toepasbare innovaties en kennis op. Die kunnen worden gebruikt voor de realisatie van Merwede. Zowel voor de gebouwen als de buitenruimte. Het LAB vindt bij voorkeur oplossingen die positief bijdragen aan meerdere van de vier thema’s. Hierdoor profiteren bewoners en bezoekers van de wijk zo goed mogelijk van de voordelen.
 

“Met het LAB tonen de ontwikkelaars en de gemeente Utrecht dat ze de duurzame ambities voor Merwede heel serieus nemen. Deze nieuwe stadswijk biedt de unieke kans om op grote schaal te experimenten en innoveren. Door steeds samen met de gemeente en ontwikkelaars invulling te geven aan de vier thema’s. Het LAB daagt de deelnemers hierbij voortdurend uit. Zo creëren we samen nieuwe, schaalbare en duurzame standaarden. En bouwen we aan een groen en prettig Merwede voor iedereen.”
Mirjam Schmull, programmamanager Merwede LAB

 
Vragen over het Merwede LAB? Mail Mirjam Schmull: lab@merwede.nl