Spring naar content

Innovaties voor een prettige stadswijk

 

Het Merwedelab is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaars van de nieuwe Utrechtse stadswijk Merwede. Het doel is om toepasbare innovaties te vinden om de ambitieuze, duurzame doelstellingen van Merwede waar mogelijk te verbeteren. Het lab richt zich op vier belangrijke thema’s:

Duurzame energie

Energie uit natuurlijke bronnen; zon, bodem en water.

Circulair bouwen

Ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen en buitenruimte zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Social design

Sociale structuur van een veerkrachtige en gelukkige community; de placemaking, gemeenschapsopbouw, en het welzijn van de bewoners en gebruikers

Gezond stedelijk leven

In aanvulling op het welzijn van het individu gaat het hierbij ook om de gezondheid van het individu in een toekomstbestendig gebied; rijk aan schone lucht, water, flora en fauna.

Het Merwedelab levert praktisch toepasbare innovaties en kennis op. Die kunnen worden gebruikt voor de realisatie van Merwede. Zowel voor de gebouwen als de buitenruimte. Het lab vindt bij voorkeur oplossingen die positief bijdragen aan meerdere van de vier thema’s. Hierdoor profiteren bewoners en bezoekers van de wijk zo goed mogelijk van de voordelen.

“Met het lab tonen de ontwikkelaars en de gemeente Utrecht dat ze de duurzame ambities voor Merwede heel serieus nemen. Deze nieuwe stadswijk biedt de unieke kans om op grote schaal te experimenten en innoveren. Door steeds samen met de gemeente en ontwikkelaars invulling te geven aan de vier thema’s. Het lab daagt de deelnemers hierbij voortdurend uit. Zo creëren we samen nieuwe, schaalbare en duurzame standaarden. En bouwen we aan een groen en prettig Merwede voor iedereen.”

Mirjam Schmull, programmamanager Merwedelab

 

Vragen over het Merwedelab? Mail ons!

Merwedelab

Merwedelab is mede mogelijk gemaakt door EFRO React EU en het Kansen voor West programma.

Via onze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze nieuwe stadswijk!